Från trädgårdsbostad till konstgalleri

Sedan 1999 har SKHF hållt sina samlingsutställningar i Mästers Galleri. Galleriet är en del av Svaneholms Trädgårdsmästarbostad. Trädgårdsmästarbostaden är byggd 1861 och den siste trädgårdsmästaren som bodde här hette Willhelm Andersson.

Under våren 2001 började vi att rusta upp själva galleriet. Nu har vi ett galleri med stenlagt golv, elektrisk värme och en välkomnande port i smide och glas, skapat av en av våra medlemmar. Galleriet erbjuder en flexibel utställningsutformning, vilket innebär att varje utställning är inte den andra lik.

 

Mästers utsida Facebook

027

023