Rose-Marie Cruse

Rose-Marie

Jag kom först i kontakt med glasets många möjligheter genom en kurs på ABF i Malmö 2005. Den följdes av fler kurser i olika tekniker.Inspirationen hämtar jag från olika håll, det kan vara ett mönster eller en färgkombination som jag sen försöker återkalla i mina glasföremål.Jag är till stor del självlärd och ohejdat nyfiken.
Jag arbetar mest med glasfusing och flameworking men har även provat på glasblåsning.

Galleri

Kontaktuppgifter

epost: rosemarie@cruses.se
mobilnummer:
hemsida: www.glasochsilver.se
facebook:
instagram: