Peter Schlieper

Peter Schlieper, född 1950, har arbetat som bildkonstnär i över 50 år. Han är autodidakt, aktiv i Pentiment Hamburg och andra konstgrupperingar. Peter är en flitig utställare, ensam och tillsammans med konstnärskolleger i Neustadt, Eutin, Hamburg och nu även i Skurup, Sverige.

”Jag vill skapa bilder av naturupplevelser, eller låta min inre syn omvandla dessa bilder till fotograferade, målade eller tecknade tolkningar av det upplevda. Att söka och finna gränser, finna vägen mellan två rum, två element är temat för mitt bildskapande.” säger Peter Schlieper.

”Vi är omgivna av gränser: vatten/land, fast/flytande, dröm/verklighet. Undermedvetet uppstår en värld av symboler, former, skepnader. Inre bilder utvecklas till idéer som i sin tur utvecklas till nya bilder.
Mina bilder visar estetiken och formerna i elementens och tingens skenbart kaotiska strukturer. De visar på en djup känsla för natur och möten med olika kulturyttringar. Mina bilder NYTT ABSTRAKT MÅLERI är quintessensen av en sensuell, global och kulturell varseblivning.”

 

Peter Schlieper, born in 1950, has been practising as an artist for more than 50 years, autodidact, participant of Pentiment Summer Art Academy in Hamburg and of various other art workshops. Exhibitions as single artist or in collaboration with artist friends in Neustadt, Eutin, Hamburg, Skurup (Sweden).

My art visualizes the stories and aesthetics of a chaotic structure of elements. It displays a deep sense of nature and of meeting various cultures. My images of NEW ABSTRACT PAINTING are the quintessence/product of a global, sensual and culture based form of perception. If you are interested in my art work or in a membership of the ”Open Art Network” please contact me by email or using the website.

Galleri

Peter S 6 Peter S 5 Peter S 1 Peter S 13 Peter S 11 Peter S 14

Kontaktuppgifter

epost: peter.schlieper@t-online.de
mobilnummer:
hemsida: www.galerie-schlieper.com
facebook:
instagram: