Per Berg

Jag har arbetat som handledare i keramik och glasfusing hos Studieförbundet Vuxenskolan i många år. Sista året har jag även utökat min egen verksamhet i keramik. Jag har mest arbetat med kristallglasyrer som ger ett fascinerat mönster på relativt enkla former i stengodslera. Även raku tilltalar mig med sitt oförutsägbara glasyrmönster.

Galleri

Kontaktuppgifter

epost:
mobilnummer:
hemsida:
facebook:
instagram: