Eva Arfwedson

Lera är mitt arbetsmaterial. Jag kavlar. drejar och formar leran till olika föremål.
Stora fat, hästar, hjärtan och fåglar kan bli resultatet. Starka röda och gulröda
glasyrer gillar jag. Raku är en glasyrbränningsmetod som passar mig.

Galleri

Kontaktuppgifter

epost:
mobilnummer:
hemsida:
facebook:
instagram: