Konstrundan

Konstrundan är ett årligen återkommande event som lyfter fram den lokala konsten till allmänheten. Besökare inbjuds både till gallerier och till enskilda konstnärers hem. SKHF har deltagit i konstrundan sedan dess uppkomst i sydvästra Skåne 1995. Vi inbjuder till en samlingsutställning i vårt egna Mästers Galleri samt deltagande medlemmar som finns utspridda i Skurups kommun.

Konstrundan 2022

Konstrundan 2022 har vi beslutat genomföra då vi har möjlighet till detta med hänsyn tagen till Coronaviruset.

INsida 2022
visar vem som ställer ut

UTsida 2022
visar var konstnären ställer ut