Medlemsmöte på Skurups Sparbank 10 september 2018

Jaana öppnade mötet.

Föregående mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan.

Nationaldagsutställning fick vi inte veta så mycket om, Mats var den ende som var med på mötet
som ställde ut då. Det var ju ganska länge sedan så han hade glömt det mesta.

Vår nya medlem Nazima Malmros presenterade sig själv och sin konst på ett mycket trevligt och
uppskattat sätt.

Mikael Isaksson från Swedframe AB berättade om sitt företag som tillverkar fina kilramar av asp.
Han har ingen återförsäljare i Skåne, men vi kan kontakta honom via hans hemsida om vi vill veta
mer eller beställa ramar av honom. www.swedframe.se

Bertil Nilsson som är ordförande i andelsföreningen för Svaneholms Slott presenterade sig och
och hade lite funderingar om vidare samarbete och om ny utställningslokal inför påsken.

Rolf Reimer visade och berättade hur man får till den perfekta inramningen.

Jaana berättade om hur vi har tänkt att snygga till Mästers med nya beachflaggor, nya flaggor och
lite uppfrächning av ”röda Mattan” och skylten på gaveln. Vi kommer även att skrota en del
gammalt och tungt skyltmaterial. Vi jobbar vidare med nya vägskyltar, placeringar och priser för
dettta.

Övrigt:
Utställningskalendern för 2019. Gå in på info@skhf.se och fundera och boka

Görel undrade om ”garaget” på gaveln vid Mästers, kanske något vi skulle kunna få rusta upp och
använda. Borde bli en fantastisk entré från gavelsidan.

Julmarknad 17-18 nov. Lars-Göran har skickat inbjudan, dax att anmäla sig!

Julbord blir den 28 nov. då vi har årets sista möte.

Nästa medlemsmöte är 15 okt. på Skurups Sparbank. Kallelse kommer.

Vi avslutade med fika.

Ulla författade