Protokoll Medlemsmöte 20201007

Närvarande : Lars-Göran, Nisse, Maggan, samt 8 st medlemmar

 1. Nisse öppnade mötet
 2. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
 3. Ny medlem Maria Johnsson
 4. Ekonomisk rapport : Föreningen erhöll 18 Tkr. som statligt bidrag samt av Skurups Kommun 7000:-. Detta med anledning av Cov:19 situationen.
 5. Juryutställningen lockade över 200 besökare ! Och fick positiv respons.
 6. Bokningar av Mäster Galleri 2021 göres till Margaretha Ohlsson
 7. Julmat och planerad Julutställning = INSTÄLLT
 8. Städning av Mästers förråd är planerad till lördag 21nov. Mats har krok och släp.
 9. Facebook-gruppen fungerar bra och material kommer in.
 10. Björn och Lars-Göran berättade om sitt konstnärskap.
 11. Nästa medlemsmöte = i början av 2021 Kallelse kommer.
 12. I nuläget är konstrundan 2021 planerad att avhållas som planerats
 13. Mötet avslutades

Harlösa 2020-11-25

Vid protokollet Margaretha Ohlsson