SKHF medlemsmöte i Skurups Sparbank den 13 februari kl 19.00

  1. Johan hälsar de närvarande välkomna till dagens möte.
  2. Föregående mötesprotokoll, finns på vår hemsida.
  3. En kort presentation från varje medlem gjordes.
  4. Workshop, en uppdelning i fem grupper gjordes där varje grupp skulle diskutera frågor som: medlemstappet, mervärde, varför vara med i SKHF, hur blir vi bättre som förening, hur ökar vi närvaron vid medlemsmötena osv.

Exempel på annat som kom fram vid gruppsamtal:
Lokalen är inte bra
Inför faddersystem
Bättre kontakter mellan medlemmar och styrelse
Ordna rabatter som SKHF-are i andra gallerier
Bättre marknadsföring av föreningen

Lars-Göran och Alicia blir ansvariga för hemsidan.
Johan Tordhag, Henriette Ellberg, Kristina Fureby och Per Josefsson tar hand om vår Facebooksida.

Vi jobbar vidare!

  1. Påsken, 21 utställare anmälda, Nisse sköter foldern, skyltar sätts upp v 14 av Mats och Johan, tidningsannonserna håller Lars-Göran i liksom i lotteriförsäljningen, extern gallerivärd kommer att finnas jämte egna medlemmar.
  2. Nästa medlemsmöte blir den 26 mars innan årsmötet.
  3. Johan avslutar mötet.

Nils-Eric Magnusson
Tillf. sekreterare