SKHF medlemsmöte i Skurups Sparbank den 9/10 2019

1. Johan hälsar de närvarande välkomna till dagens möte.

2. Johan inleder med en kort presentation av den vision för SKHF:s framtid som
han ser framför sig och som även delvis diskuterats på styrelsemötet senast. I
sammandrag:
-Vi vill stärka ekonomin. En bättre ekonomi kommer medlemmarna tillgodo och
vi har större frihet att göra olika event tillsammans. Fler medlemmar och mer
aktiv uthyrning av mäster externt kan vara en bra början.
-Vi vill skapa en starkare attraktionskraft att vara medlem, en högre image.
-Vi vill synligöra tydliga mervärden.
-Vi vill att medlemsmötena ska tillföra dig som medlem något, en ny kontakt, en
ny erfarenhet, en ny kunskap. Mötena ska vara roliga och givande.
-Vi vill bli mer aktiva i den digitala världen.

3. Föregående mötesprotokoll finns på vår hemsida.

4. Mats anmäler sitt intresse att enväldigt hålla i julmarknaden men efterfrågar
medhjälpare.

5. Johan meddelar att medlemsavgiften blir 400 kr/år och galleriavgiften 900 kr
att fördelas bland utställarna. Externa utställare får betala 2000 i galleriavgift.

6. Nästa medlemsmöte blir den 18 november kl 19 på Svaneholms slott, julmat
erbjuds. Varje deltagare får betala 100 kr, föreningen står för resten.

7. Mats föreslår att en skulpturutställning anordnas runt Svaneholmssjön
(Jaktstigen). Skogens material kan användas eller vad man vill, kanske sådant
man blivit trött på. Samtidigt kan en samlingsutställning på Mästers ordnas. Av
eventuell försäljning ska 50% gå till välgörande ändamål. Ingen åverkan får ske
på träd och annan växtlighet. Kulturministern ska erbjudas att förrätta
invigningen.

8. Välkände skurupskonstnären Thomas Holm stod för kvällens höjdpunkt i form
av ett mycket uppskattat kåseri om sitt mångåriga konstnärsskap. Han lämnade
många goda praktiska råd om form och färg, berättade om sina utbildningar, hur
han blev konstnär, sitt intresse för kläddesign och sitt inspirerande arbete som
konstlärare på Östra Grevie folkhögskola.

Vid protokollet
Nisse (tillfällig sekreterare)