Medlemsmöte SKHF på Skurups Sparbank den 2 september 2019

Lars-Göran öppnade mötet.

Föregående mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan.

Vår nya medlem Cecilia Mazza presenterade sig.

Vi hade en livlig diskussion om medlemsavgift/utställningsavgift. Vi kom inte fram till någon bra lösning och beslutade att styrelsen skickar ut en enkät om vad medlemmarna tycker i denna fråga. Vi hoppas att få svar från samtliga! Vi var 19 personer på mötet, varav 5 från styrelsen och hoppas på svar från dom som inte deltog i mötet.

Vi har 3 tomma helger i september, Lars-Göran pejlade intresset, som resulterade i att Dina och Lisbeth tar en av helgerna. Margaretha har haft kontakt med Spyken i Lund under sommaren och i oktober kommer elever därifrån att ställa ut.

Nästa medlemsmöte är den 9 oktober på samma plats. Då planerar vi för julmarknaden den 16-17 november, och hoppas att någon är villig att ta på sig ansvaret för detta evenemang.

Övrigt: Mats fixar porten på Mästers med linolja.

Vi pratade om Facebook, det svalt intresse från medlemmarna. Jaana har varit ansvarig men inte fått in något från medlemmaran att lägga ut, och ingen delar när det finns ngt. nytt. Vi vill inte släppa Fb och beslutade att göra ett nytt försök. Emelie Fredriksson övertar ansvaret.

Lars-Göran avslutade mötet, och tårtkalaset startade! Anledning till tårta: SKHF startade den 5 september för 25 år sedan!

Ulla författade