Medlemsmöte på Skurups Sparbank 10 April 2019

Johan öppnade mötet.
Föregående mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan.
Allt är klart inför Påsken, passningsschema klart och alla är informerade. Lars-Göran öppnar och
stänger varje dag. Skyltar är uppsatta och foldrar utdelade.
All konst hämtas annandagen efter stängning.
Vid vårt förra medlemsmöte löste larmet ut, det berodde på att vi hade haft dörren öppen för länge.
Detta får inte hända igen. Någon av oss i styrelsen kommer att vara i entrén och släppa in vid
kommande möten.
Margareta berättade om vår bussutflykt den 18e Maj. Lars-Göran kommer att skicka inbjudan till
alla medlemmar. Kostnaden blir 300 per person.
Vi diskuterade mervärde i vår förening.
Några tankar: Workshops, föreläsare, utflykter, vi saknar yngre medlemmar, medlemsavgift (för
hög?), dåligt gehör för ideér, internationella utställningar, hjälp att göra webbsida, prissättning av
vår konst och lite till. Lite att fundera på till nästa möte.
Johan fick i uppgift att skapa ett presentationsblad för föreningen som vi kan sätta upp på olika
platser för att locka nya medlemmar SKHF.
Vi har fortfarande ett par tomma helger på Mästers, den 27/ 28 April och 22/23 Juni.

Nästa medlemsmöte den 6 Maj kl. 19 på Skramlan.

Ulla författade