Jaana öppnade mötet.

Föregående mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan.

Vår nya medlem Alicia Jansson presenterade sig, och vi hälsade vår ”nygamla” medlem Ulla
Kristiansson Westhoff välkommen tillbaka.

Nästa utställning är julsalongen, vi har 7 anmälda och hoppas att det blir en fin utställning.

Lars-Göran informerade om budgeten. Meldemsavgiften 600 kr, stödmedlem 100 kr.

Helgutställning 300 kr för medlem, 1000 kr för icke medlem.
Jul, och Nationaldagsutställning 300 kr st. Påskutställning 1000 kr.

Nytt för i år är att man kan om man önskar disponera galleriet från tisdagen före helgen till och med måndagen efter helgen man bokat.

Detta ger ett överskott som vi kommer att använda till en konstresa för alla intresserade medlemmar
under våren.

Uppfräschning av Mästers med nya beachflaggor med mera är nu beställt och klart.
Vi diskuterade även vägskyltar, för dyrt att gå via vägverket, så vi jobbar vidare på detta.

Valberedningen är igång och arbetar inför 2019. Ni kommer alla att få mail som valberedningen ber
er att besvara.

Det blir julmat och ett kort möte den 28 november på Svaneholms slott. Pris för medlemmar är
150 kr, stödmedlemmar 200 kr och övriga 300 kr. Anmäl senast den 14 november till info@skhf.se
Påskrundan för 2019 blir 19-21 April.

Lars-Göran skickar ut mer info ang. utställningsmöjligheter
inom kort. Nisse har lite nytt på lokalfronten. Vi kommer att ändra i kartan så att endast utställare
inom Skurups kommun får en prick på kartan. Övriga presenteras som tidigare.

Styrelsen har fått ett brev från Björn Weiland som vi besvarar så här:
Vi försöker bjuda in någon intressant person till våra medlemsmöten. Att ordna ett konstbibliotek på
Mästers med hjälp av skänkta böcker är en god idè. Björn fick i uppgift att formulera några frågor
till våra besökare att besvara om sin konstupplevelse. Vi behåller nuvarande medlemsavgift.
Vi sa nej till att ha utställningar i Mästers under vinterhalvåret pga dålig uppvärmning. Det blev
även nej till att utse en årlig stipendiat.

Johan Tordhag tipsade via mail om en samlingsutställning i New York under april 2019.
Pris 25-28.000 per person. Om någon är nyfiken att få veta mer, maila då johan.tordhag@telia.com

Jaana avslutade mötet och vi fikade samtidigt som Lars-Göran berättade och visade bilder, om en
utställning som han och några SKHFare hade haft i Warszawa. De ställde ut sin konst under en
månad i ett galleri i en botanisk trädgård.

Nästa gång vi ses äter vi julmat! (28 nov.)
Ulla författade