Medlemsmöte på Skurups Sparbank 23 April 2018

Jaana öppnade mötet
Föregående mötesprotokoll finns att läsa på hemsidan.
Liten rapport om Påsken: Färre besökare än tidigare, inte så konstigt med tanke på vädret.
Trots detta var försäljningen ganska god.
Det kom ingen Press till Mästers på vernissagen, Lars-Göran och Nils väntade på plats, men
förgäves. Vi funderar på att bjuda in Pressen till upphängningsdagen nästa Påsk.
Vi diskuterade livligt passningen på Mästers, många olika åsikter, liksom om vi ska ha
lotteri eller ej.
Helgutställningar på Mästers: Vi har återbud på helgen 22-23/9.
Lars-Göran ställde ut tillsammans med 7 vänner förra helgen, bra besöksantal och
försäljning.
Mia Melander har lovat att ta hand om samlingsutställningen på Nationaldagen, men det
behövs fler som hjälper till!
Presentationen av spännande konst stod Kristina och Mats för.
Nästa medlemsmöte är den 10/9. På Sparbankens lokal.
På detta möte får vi bl.a. lära oss en del om inramning, ramar och print av inbjudna kunniga
personer.
Övrigt:
En förfrågan har kommit från Isie Tio om SKHF vill ställa ut där, men vi enades om att
Mästers ska prioriteras, så vi tackar nej.
Mats idé om små insmugna konstverk på Mästers tycker alla verkar trevligt.
Mats kommer att skicka ut info om hur det ska gå till.
Lars-Göran berättade att ekonomin ser bra ut.
Om vi vill vara med i sociala medier när vi har Mästersutställningar skicka bild (jpg)
och text (Word) till Kristina Fureby för Konst i Skåne. Kristina behöver matrialet minst 3
veckor innan utställning.
Till Jaana för vår FB sida, det materialet ska vara inskickat före midsommar för hela
sommarens planerade utställningar. Kommer det inte någon info så blir det inget utlagt.
De ansvariga har semester fram till september
Vi avslutade mötet med fika och lite fikabidrag samlades in.