Jaana öppnade mötet.

Ulla presenterade sig själv och informerade därefter om Påsken på Mästers.

Ett utskick kommer att göras som en liten påminnelse vad som gäller.
Lite oro för vädret till Påsk. Vi pratade om parkering, vägen utanför Mästers. Grus ska köras ut
veckan före Påsk. Vi har fortfarande problem med råttor, viktigt att inget ätbart lämnas kvar på
Mästers
Det kan bli problem med konst på papper, kylan och fukten. Ett tips var bubbelplast på
baksidan.

Svårt att få koll på alla mail som skickas från olika adresser tyckte någon.
Det får vi se över vid senare tillfälle.

Varför är det inte fler som vill ställa ut på Mästers under säsongen undrade Lars-Göran i ett mail
som han skickade ut i februari? Vi avvaktar fler svar.

Mentorskap diskuterades, bra idé tyckte alla. Lisbeth, Kristina och Ulla kan tänka sig att hjälpa
till med detta.

Samtliga ombads att kolla sin presentation på hemsidan.

Mats, Kristina och Lena presenterar lite konst på nästa möte.

Övrigt:
Susanne har ställt ut på vårdcentralen i Skurup, med gott resultat (3 sålda verk)
Rolf Reimer tar hand om kontakten med vårdcentralen och dom som vill ställa ut där.
Helt kostnadsfritt och många besökare!
Önskemål om en adresslista kom fram, samåkning osv.
Vi känner varann lite dåligt så det blev en liten presentationsrunda av samtliga.
Det finns en pärm om SKHFs medlemmar på Mästers, den måste förnyas och evt. bytas ut. Vi
behöver material till den från samtliga.
Vi avslutade med kaffe o hembakta bullar.
Fikapengar samlades in.
Datum för nästa medlemsmöte är inte klart.

Vid pennan
Ulla M.