1. Jaana öppnade mötet.
 2. Ann-Charlotte Oredsson kultursamordnare i kommunen sedan januari berättar om den kulturella verksamheten. Hon informerar då om en Pop-Up utställning med studenter från Kina och konstakademin i Köpenhamn. Peter Johansson samtidskonstnär håller föredrag om mönster. Ann-Charlotte har sökt pengar till ett pilotprojekt där konstnärer + musiker från Kina ska ha ett samarbete. Informerade om att vi kunde lägga ut våra evenemang på Skurups biblioteks Facebooksida. Anordnar en bussresa till Malmö Operas musikalföreställning Godspell.
 3. Diskussion kring ett konstverk med Per Josefsson.
 4. Julutställning, Lena Henriksson tillkom.
 5. Tillsätta en påskgrupp. Ulla Mårtensson och Dina Eriksson anmälde sitt intresse.
 6. Ansöka om edlemskap i Sveriges Konstföreningar.
 7. Kontakta valberedningen om du är intresserad av styrelsearbete.
 8. Ändring av stadgar.
  Samtliga stadgeändringar antogs med 20 röster mot 3. 1 ej röstberättigad.
 9. Nästa möte 28 nov på Skramlan. Särskild kallelse kommer. Jultallrik anmälan genom Swish 1236700256 eller bg 5633-8825. 50 kr per person.
 10. Övrigt
 11. Jaana avslutade mötet.