Från trädgårdsbostad till konstgalleri

Föreningen hyr delar av Svaneholms Trädgårdsmästarbostad och sedan 1999 har föreningens alla samlingsutställningar hållits där. Trädgårdsmästarbostaden är byggd 1861 och den siste trädgårdsmästaren som bodde här hette Willhelm Andersson. Under våren 2001 började föreningen rusta upp den del som används som utställningslokal. Ett stengolv har lagts, värme har dragits in och en port i smide/glas har satts in. Nu kallas lokalen Mästers Galleri.