Informationsblad september 2017

 

Senaste medlemsmöte

Nu har vi haft höstterminens första medlemsmöte. Det kommer att hända mycket under hösten så gör din röst hörd genom att komma på våra möten.

———————————————-

Ny suppleant

Magnus valdes in i styrelsen efter Christina Skovmose. Valdes fram till årsmötet.

———————————————-

Nya stadgar

Mötet tog beslut om att ändra vissa paragrafer i våra stadgar. Om detta läste du mer utförligt i bilagan till kallelsen till mötet. Vi ska nu på nästa möte ta beslut nummer två i processen att ändra stadgarna.

————————————————-

Skurups kommun

Vi har under september ett samarbete med Skurups kommun där de bjudit in oss tillsammans med andra föreningar att diskutera vad kommunen kan göra för oss. Det slutar med en mässa den 24 september kl 11-14 i Skurups Arena

————————————————-

Julsalong 18-19 november

Vi ska ha vår traditionella julutställning samtidigt som Slottet har sin Julutställning.

Vi behöver ha en eller flera som vill hålla i denna utställning för att den ska bli av.

Är du intresserad hör av dig till Jaana eller via info@skhf.se

————————————————-

Kalender 2018

Arbetet med att ta fram en kalender för 2018 pågår för fullt och efter mötet återstår enbart ett par sidor. En helsida kostar 500 kr och en halvsida kostar 300 kr.

Är du intresserad måste du omgående ta kontakt med Nils-Eric eller via info@skhf.se

———————————————-

Valberedningen

Valberedningen har också börjat sitt arbete inför årsmötet och därför kommer inom kort information att skickas ut från dem.

———————————————-

Övrigt

7M har utställning i Trelleborg den 22 oktober. Sista dagen för att anmäla sig är den 30 september. Intresserad sök info på 7M Facebook sida.

 

Sjöbo församling söker någon som kan göra dopljusstakar för ett pris mellan 150 och 250 kr per stake. Förslaget på utförande ska vara inskickat senast 15 november till erica.lilla@svenskakyrkan.se eller till Sjöbo församling Box 74, 27522 Sjöbo.

 

21-22 oktober renoveras skärmar i Mästers Galleri. Har du möjlighet att hjälpa till kontakta Mats som är gallerivärd.

————————————————-