Informationsblad oktober 2017

 

Senaste medlemsmöte

Nu har vi beslutat om att ändra våra stadgar. Mer att läsa längre ner om detta.

———————————————-

Julsalong 18-19 november

Vi ska ha vår traditionella julutställning samtidigt som Slottet har sin Julutställning.

11 st medlemmar ställer ut denna helg.

————————————————-

Julbord

Vi ska ha vårt sista medlemsmöte hos Smen på Skramlan där vi också kommer att äta ett julbord i samband med mötet. På mötet kommer vi också att ha besök av Henriette Ellberg som är en av de kanaler vi använder för att få ut vår information.

Om du vill äta i samband med mötet är det förenat med en kostnad på 50 kronor. Denna summa kan du swischa till 1236700256 eller sätta in på bg 5633-8825. Genom detta kommer du att vara med på listan över de som ska äta.

———————————————-

Sveriges Konstföreningar

Vi har ansökt om att få bli medlem såsom förening i Sveriges Konstföreningar. Så snart vi får besked kommer mer information om på vilket sätt du som medlem kan ha nytta av detta medlemskap. Redan nu kan man titta på deras hemsida.

———————————————-

Informationsträff den 1 november

Vår gäst Ann-Chrlotte Oredsson bjöd in alla medlemmar till en informationsträff den 1 november i Sparbankens nya lokaler. Se särskild bilaga (kallelse).

————————————————-

Påsken 2018

Vi behöver hjälp med att ordna alla detaljer kring påsk och Mästers Galleri. Vi hoppas du kan härsamma detta och anmäla ditt intresse till info@skhf.se.

Så snart vi vet att det finns någon som vil hålla i detta vet vi också att påskutställningen kommer att äga rum. Då går vi ut med praktiska uppgifter såsom anmälningsdag, material till folder, utställningskostnad m.m.

————————————————-

Stadgar

Vi har nu på två möten efter varandra diskuterat och fattat beslut om att ändra våra stadgar. Fullständigt material har du tidigare fått utsänt. Anledningen till förändringarna är att anpassa stadgarna till hur vi i styrelsen arbetar och förenkla för alla medlemmar. Styrelsen kommer att på sitt nästa möte behandla budgeten för 2018 och då också fastställa medlemsavgiften och andra avgifter inför 2018.

————————————————-