Skurupsbygdens Konst och Hantverksförening

Informationsblad november 2019

 

2020

Styrelsen har haft sammanträde där vi lagt upp riktlinjer för 2020 såväl ekonomiska som praktiska. Detta vill vi med detta brev delge er så fort som möjligt för att få in synpunkter från er om där är något vi ska titta på igen.

———————————–

Budget

Intäkterna i vår budget är det som är mest intressant att diskutera.

Som vi skrev i föregående brev är medlemsavgiften 400 kronor för medlem och 100 kronor för stödmedlem.

När medlem hyr Mästers Galleri kostar detta 900 kronor att fördela mellan alla utställarna.

Dessa två belopp har vi kommit fram till efter att tagit del av de enkätsvar som kom in.

Att deltaga i påskutställningen kostar 600 kronor, Nationaldagen 200 kronor och julmarknaden 200 kronor. Dessa belopp är per person.

Externa utställare får för Mästers Galleri betala 2.000 kronor att fördela mellan utställarna.

Skulle du som medlem vilja ha en extern utställare med dig kontakta Lars-Göran för att få ett totalpris.

På kostnadssidan är där cirka 60.000 kronor som är ”måsten” och hela

kostnadsbilden uppgår till cirka 80.000 kronor vilket täckes av intäkterna.

2019 slutar snart och preliminärt går vi med cirka 15.000 kronor plus detta året.

———————————–

Årsmöte

Den 26 mars kommer vi att hålla vårt årsmöte så boka denna dag redan nu i din kalender.

Före årsmötet kommer vi att hålla ett medlemsmöte för att bland annat diskutera kommande påskutställning.

———————————–

Påsken 2020

Nu är det hög tid att bestämma sig om du vill vara med på påskutställningen.

Anmälan ska ske till info@skf.se senast den 31 december 2019. När du gjort din anmälan kommer du att få bekräftelse på

detta och mer information om vad som ska lämnas, när och till vem.

Kostnaden för att vara med är 600 kronor.

Vi är tacksamma om du vill anmäla dig till att vara delansvarig i planeringen. Gör detta till info@skhf.se

———————————–

Helger 2020

Om du vill ställa ut i Mästers Galleri börjar det bli tid för dig att planera detta.

När du gjort din anmälan till info@skhf.se kommer du att få bekräftelse på detta och mer information om vad som ska lämnas, när och till vem.

Kostnaden för en helg är 900 kronor som fördelas mellan utställarna om ni är flera.

———————————–

”Hustomte” 2020

Styrelsen söker någon som vill prova på att vara hustomte för Mästers Galleri under 2020.

I arbetssysslorna ingår då att titta till galleriet då och då. Kontrollera och initiera inköp av upphängningsanordning och

förpackningsmaterial. Vid behov bättringsmåla skärmarna. Med mera för att galleriet ska se bra ut.

Som ersättning för detta arbete blir du befriad från medlemsavgiften 2020.

———————————–

Vision för SKHF

-Vi vill skapa en starkare attraktionskraft att vara medlem, en högre image

– Fler medlemmar och mer aktiv uthyrning av Mäster externt kan vara en bra början.

-Vi vill synliggöra tydliga mervärden -Vi vill att medlemsmötena skall tillföra dig som medlem något, ny kontakt, ny erfarenhet, ny kunskap.

– Att mötena är roliga och givande.

-Vi vill bli mer aktiva i den digitala världen