Skurupsbygdens Konst och Hantverksförening

Informationsblad november 2018

Julmarknad

6 medlemmar ställde ut och det var cirka 900 besökare denna helg.

————————————————-

Julmiddag

Den 28 november har vi årets sista medlemsmöte och bjuder då också på julmat till de medlemmar som betalt i förväg för detta. Alla är välkomna till mötet även om man inte ska äta.

————————————————-

Avgifter 2019

Styrelsen har fått synpunkter om ändrade priser och tagit detta till oss. Därför har vi ändrat priset för påskmedverkan till 600 kronor och priset för utomstående att vara med på en helgutställning till 500 kronor.

———————————————-

Årsmöte

Planerar att hålla årsmötet den 25 februari. Vi håller på att kontrollera om lokalen är ledig.

———————————–

Motioner

Sista dagen att lämna in motioner till årsmötet är den 10 januari så vi hinner behandla dem på medlemsmöte.

———————————-

Påskanmälan

Anmälan om medverkan vid påskutställningen ska göras senast den 31 december. Anmälan görs till info@skhf.se. För att du ska kunna vara med krävs att du

varit medlem under 2018.  Inbetalningsavi kommer att skickas ut genom e-post. 600 kr kostar det att vara med.

———————————–

Påskreklam

Vi har beslutat när det gäller reklam om påskutställningen att hålla oss till våra 4 vanliga tidningar. Budgeten räcker inte till för att söka kunder i Danmark genom danska tidningar.

Ett fåtal annonsplatser kommer att finnas i vår folder till försäljning som vanligt. Priset för dessa är 500 kr för liten och 1.000 kr för stor.

———————————–

Helgutställningar

Det finns många helger som ger medlem möjlighet att visa upp vad man kan. På vår hemsida ser du vem som redan anmält sig till olika helger. Vill du också ställa ut meddela Lars-Göran vilka dagar via info@skhf.se. Priset att ställa ut är 300 kronor. Vill du ha en medutställare som inte är medlem i förening kostar det denna 500 kronor.

Utställare kan hämta nyckel redan på tisdagen och återlämna senast på måndagen. Om du ska ha öppet mer än lördag och söndag meddela detta särskilt vid anmälan så det kommer rätt i reklamen.

———————————–

 Budget 2019

Styrelsen har gjort en budget för 2019 och haft som mål att få denna i balans.

  • Vi räknar med att gå med cirka 14.000 kr minus för påsk genom att vi sänkt priset för medverkan.
  • Vi räknar med cirka 10.000 kr i kommunalt bidrag.
  • Vi räknar med oförändrad hyra på 18.000 kr.
  • Vi räknar med cirka 12.000 kr för våra medlemsmöten där årsmötet och julmötet står för nästan hela beloppet. Möteskostnader hålls nere genom att vi samlar in fikapengar vid respektive möte.
  • Bussutflykt ska i sig betala sig men busskostnaden har budgeterats till cirka 10.000 kr.
  • Sedan har vi cirka 5.000 kr för kostnader som försäkring m.m.
  • Preliminärt kommer bokslutet att resultera i en deklaration där vi inte ska behöva betala inkomstskatt.

Denna budgets lämnar ett överskott på cirka 15.000 kr.

———————————————-

Bussutflykt

Vi har gjort en snabbenkät om intresse för en bussutflykt. Lite mer än 20 visade intresse vilket gör att styrelsen nu arbetar vidare med detta. Mer information kommer

löpande efter hand som saker faller på plats.

———————————–

Nya flaggor m.m.

Vi har nu nya vita flaggor och dörrvepa. De är nu vita. För att de ska fortsätta vara vita ska de inte läggas på golvet utan på bord/stolar. Inget är tråkigare än att vi skyltar med smutsiga flaggor. Bredvid vepan på insidan av dörren får inte sättas upp något annat material. Har du information får du sätta upp den i

glasfönstret på utsidan av dörren i mån av plats och aktualitet.

———————————–

Bibliotek

På önskemål börjar vi nu bygga upp ett bibliotek på Mästers med böcker om konst. Har du någon bok du kan undvara är du välkommen att lämna in den på Mästers. Böcker kan läsas när man är på Mäst

 

———————————–

 

Motioner

Sista dagen att lämna in motioner till årsmötet är den 10 januari så vi hinner behandla dem på medlemsmöte.

 

———————————–

Hemsidan

Hur ser din presentation ut. Vi har mål att alla medlemmar ska presenteras på samma sätt. Det ska vara en bild på dig själv, information om dig själv och bilder på vad du gör. Sedan ska också finnas information om var och hur man når dig.

Är det inte så på dig beror det inte på oss utan på att du inte lämnat in något material.

Material, bilder och text, skickar du till info@skhf.se

———————————–

Nästa möte:

Detta blir vårt årsmöte, se information ovan.

———————————–