Informationsblad januari 2017

 

Årsmötet

29 medlemmar kom till årsmötet som hölls hos Smen på Skramlan. Nästan 50 st hade förhinder att komma.

Jaana Anheden och Christina Skovmose valdes in i styrelsen. Jenny och Anne lämnade sina uppdrag.

Vi tackar alla Jenny och Anne för deras insatser. Magnus fortsätter i styrelsen men som adjungerad.

Mötet hade också diskussion om innehållet i två motioner vilka båda avslogs vid omröstning.

————————————————-

Valberedning

Martin Anheden och Beate Schmidt valdes in som valberedare att fungera fram till nästa årsmöte. Både Martin och Beate är stödmedlemmar till föreningen.

————————————————-

Medlemsmötet

Styrelsen har planerat in vårens medlemsmöten till 27 februari, 23 mars, 24 april och 29 maj. Dessa kommer att hållas på olika platser. Kallelse kommer att skickas ut i sedvanlig ordning men skriv redan nu in dessa dagar i din kalender.

————————————————-

Påsken 2017

Den 14 – 17 april kommer påsken att infalla liksom vår utställning. Hela 44 medlemmar kommer att medverka.

Särskild information skickas ut till denna grupp.

————————————————

Helgutställningar

Listan för helgutställningar kommer att cirkulera runt på kommande medlemsmöte så ni kan boka tider som passar er. Först därefter kommer samma lista att skickas ut till alla medlemmar.

————————————————

Hemsidan

Hemsidan fortsätter att finnas till i nuvarande skick. Efterhand som medlemmarna talar om att de har egen hemsida görs en koppling från vår hemsida till dessa privata hemsidor så informationen är uppdaterad.

————————————————

Besöksräknare 2017

Kommunen är intresserad av hur mycket folk det rör sig runt Svaneholm och dess attraktioner. Det är uppsatt en räknare längs stigen runt sjön. Vi har att till 2017 vara mer noggranna med att räkna besökare på alla utställningar och rapportera dessa till Lars-Göran.

————————————————

Målarkurs 2017

Dina informerade om att Ulf Holmberg ev kan ställa upp med en kurs på en vecka i Mästers Galleri. Tid och kostnad är inte klar utan det beror på om det finns intresse. Förhandsanmälan gör du till Dina.

Särskild information kommer att skickas ut igen som en påminnelse.

————————————————

Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande; Jaana Anheden

Kassör: Lars-Göran Angelin

Sekreterare: Pernilla Bengtsson

Ledamot: Nils-Eric Magnusson

Ledamot: Christina Skovmose

Adjungerad: Magnus Nilsson

Styrelsen ser fram emot ett omfångsrikt och intressant år med många medlemskontakter.