Informationsblad februari 2020

2020

Styrelsen har haft sammanträde där vi lagt upp riktlinjer för 2020 såväl ekonomiska som praktiska. Detta vill vi med detta brev delge er så fort som möjligt för att få in synpunkter från er om där är något vi ska titta på igen.

Vi har planer för följande:

Påskrunda
Årsmöte
Medlemsmöten
Nationaldag
Julmarknad
Gemensam konstutflykt
Jurybedömd utställning
Gästföreläsare
Inbjuda Skurups Folkhögskola och Spykens Medialinje från Lund

———————————–

Medlemsflykt

Det känns som att det finns en medlemsflykt från oss. Till glädje har det också tillkommit nya medlemmar men vi minskar totalt sätt i antal medlemmar.

Vi vill att du kommer med synpunkter på vad vi kan förändra för att lyckas med att behålla er som finns kvar. Kan du inte komma på medlemsmöten så skicka ett sms eller epost.

I rubriken ovan läste du vad styrelsen planerat för 2020 men vad tycker du om detta. Är det bra eller dåligt, ska det utmärkas på något särskilt sätt.

Styrelsen känner att vi behöver vara närmare medlemmarna.

———————————–

Påsken 2020

Det har inkommit anmälningar från 21 st medlemmar så det blir samma antal som föregående år (24 st). Vi vill därför ta hjälp av er som inte kan vara med. Vi önskar någon som kan tänka sig att vara gallerivärd en dag mot en ersättning på 500 kronor. Är du intresserad kontakta oss på info@skhf.se

———————————–

Annons

Vill du ha en annons i foldern till påsk. En liten annons kostar 500 kr och en stor annons kostar 1.000 kr. Upplagan blir 5.000 foldrar. Kontakta Nils-Eric Magnusson via sms 0702-868072 så snart som möjligt.

———————————–

Årsmötet

Boka den 26 mars det blir ett medlemsmöte samt ett årsmöte. Här har du ett ypperligt tillfälle att komma till tals och säga vad du har på hjärtat. Årsmötet har förvisso en formalia men medlemsmötet är betydligt ”öppnare”.

———————————–

Vision för SKHF

-Vi vill skapa en starkare attraktionskraft att vara medlem, en högre image

– Fler medlemmar och mer aktiv uthyrning av Mäster externt kan vara en bra början.

-Vi vill synliggöra tydliga mervärden -Vi vill att medlemsmötena skall tillföra dig som medlem något, ny kontakt, ny erfarenhet, ny kunskap.

– Att mötena är roliga och givande.

-Vi vill bli mer aktiva i den digitala världen