Informationsblad februari 2018

Årets första medlemsblad

Hej nu har du fått året första medlemsblad. Då vi börjat med att lägga ut anteckningar från medlemsmöten på vår hemsida får dessa infoblad en liten annan inriktning. Läs med nyfikenhet nedan.

Årsmöte

Först får vi presentera styrelsen efter årsmötet som hölls i Sparbankens lokal i Skurup.

Ordförande är Jaana, sekreterare Ulla Mårtensson som är ny i styrelsen, kassör Lars-Göran och övriga Nils-Eric och Pernilla. Susann Bönnemark är suppleant till styrelsen.

Påsken 2018

En del nya saker kommer att ske denna påsk. Vi kommer att bjuda in särskilda grupper till vernissage torsdagkväll då styrelsen är på plats och tar emot.

Själva utställningen kommer att invigas på fredagen klockan 10 av särskilt inbjuden gäst.

Budget 2018

Styrelsen har tagit till sig av kommentaren från revisorn, som var väntad, och gjort en mycket stram budget för 2018. Vi har en sparsam reklam till påsk men lyssnat på årsmötet och återinsatt annons i Sydsvenskan. Vi har dock tagit bort kalender för 2019 och vi har tagit bort en planerad bussutflykt hösten 2018.

Helgutställningar

Alla helgutställningar som är bokade finner du på vår hemsida. Det finns inte många ”tomma” helger men du kan ändå ställa ut även ”bokade” helger. Dock krävs i det fallet att du talar med den eller de som står på just din helg. Helger bokas hos Lars-Göran som skickar ut bokningsfaktura. Styrelsen har tagit beslut om rutin att faktura skickas ut direkt vid bokning och bokningen sker efter betalning. Denna avgift betalas inte tillbaka vid ev avhopp.