Helgutställning i Mästers Galleri

Att ställa ut i Mästers Galleri en helg kostar 900 kr. Om det är aktuellt för medlem att ställa ut med någon som inte är medlem fråga kassören om pris.

Mästers Galleri kan också hyras ut till icke medlem och kostar då 2.000 kr för en helg. 

Under perioden december – februari har dessa sidor haft flest besökare.

Nazima 63
Helena 31
Sara 28
Lisbeth 24
Kenneth 21
Aida 20
Lars-Göran 19
Kristina F 19
Ulla K W 18
Agneta 18

Utställningar

Helgutställningar

Om du vill boka en helg, vänligen kontakta Lars-Göran. Du kan här på sidan se vilka helger som redan är bokade av en eller flera personer.

Andra utställningar

Har du andra utställningar som du vill visa på skhf.se, skicka information till info@skhf.se.