Rolf Reimer

Tuschteckningar

Mina kunskaper att teckna med tusch förvärvade jag genom mitt arbete med grafik och formgivning. Motiven hittar jag i naturen och det dagliga livet, samt via berättelser och böcker.
Jag försöker inte att återge motiven på ett naturtroget sätt utan betonar motivets originella karaktärsdrag.

Detta är länken till min hemsida www.rolfreimer.se