Agneta Westling

Agneta-W

Agneta Westling har alltid hållit på med kreativt skapande i en eller annan form. I ungdomen var det textilier som dominerade. Men allt eftersom måleri på tyg tog överhand insåg hon att det kanske var bättre att gå över till duk. Vanligtvis målar hon mer eller mindre abstrakt, njuter av färg och form för dess egen skull. Gärna starka färger! Inspiration hittar hon i allt från orientalisk ornamentik till graffiti.

Men det händer att hon överger måleriet för fotografiet. Uttrycket är dock det samma – semiabstrakta bilder i starka färger. Med kameran som verktyg blir det till en lek att försöka fånga ljus och skugga.

Agneta försöker förmedla en innerlighet i sina bilder, vare sig det handlar om foton eller målningar. Hennes förhoppning är ju att betraktaren i bilderna ska möta något i sig själv.

Galleri

Kontaktuppgifter

Email: ka.westling@gmail.com
Mobil: 0735-016769
Hemsida:
Facebook:
Instagram: