Helgutställning i Mästers Galleri

Att ställa ut i Mästers Galleri en helg kostar 900 kr. Om det är aktuellt för medlem att ställa ut med någon som inte är medlem fråga kassören om pris.

Mästers Galleri kan också hyras ut till icke medlem och kostar då 2.000 kr för en helg. 

Kommande medlemsmötet

Den 26 mars träffas vi i bankens lokaler klockan 19.00.

På agendan denna gång är främst årsmöte men vi föregår det med ett medlemsmöte.

Vi har olika punkter som vi behöver hjälp av medlemmarna till.

På mötet kan också andra saker diskuteras.

Kallelse kommer i god tid och där står hur du ska anmäla dig till mat på årsmötet.

Välkomna

Utställningar

Helgutställningar

Om du vill boka en helg, vänligen kontakta Lars-Göran. Du kan här på sidan se vilka helger som redan är bokade av en eller flera personer.

Andra utställningar

Har du andra utställningar som du vill visa på skhf.se, skicka information till info@skhf.se.