På agendan

Nästa medlemshändelse

Styrelsen har planerat medlemsmöten under 2019 till dessa datum. Mötesplats Sparbanken i Skurup.

Ändring kan komma att ske om nödvändigt

6 maj hos Smen på Skramlan (Thomy Sköld)

2 september

9 oktober

18 november (julmat) plats meddelas senare