På agendan

Mötesdagar för 2020 är följande:

26 mars klockan 19.00 – Inställt möte liksom årsmöte maa Coronaviruset
5 maj klockan 19.00
17 augusti klockan 19.00
7 oktober klockan 19.00
24 november klockan meddelas senare