På agendan

Mötesdagar för 2020 är följande:

13 februari klockan 19.00
26 mars klockan 19.00
5 maj klockan 19.00
17 augusti klockan 19.00
7 oktober klockan 19.00
24 november klockan meddelas senare